กรุณาอ่านข้อความด้านล่างก่อนทำการสมัคร

 

Active BKK Festival by Minéré (จัดส่ง Activity Pack ทางไปรษณีย์ | Activity Pack will be sent to your provided address)

Ticket Type Price Cart
Early Bird - 11km (Postage) 610 Baht
Add to Cart
Early Bird - 5.5km (Postage) 610 Baht
Add to Cart

 

Active BKK Festival by Minéré (รับ Activity Pack ด้วยตนเองที่บึงหนองบอน วันที่ 8 ส.ค. | Pick up activity pack by yourself at Bueng Nong Bon on 8 August)

Ticket Type Price Cart
Early Bird - 11km 550 Baht
Add to Cart
Early Bird - 5.5km 550 Baht
Add to Cart

 

**เมื่อกด Add to cart แล้วกรุณากด Cart อีกครั้ง เพื่อเข้าสู่หน้าดำเนินการตรวจสอบและชำระเงิน**

1. หากสมัครแบบรับ Activity Pack ด้วยตนเอง ต้องมารับด้วยตนเอง ที่บึงหนองบอน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 – 18.00 น. (ไม่มีการรับ Activity Pack ตอนเช้าในวันกิจกรรม)
2. หากสมัครแบบ จัด-ส่ง Activity Pack ทางไปรษณีย์ จะเริ่มส่งตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
3. ค่าสมัคร ไม่สามารถขอคืน หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
4. ใช้ชื่อจริง เป็นภาษาอังกฤษ ตามบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตเท่านั้น
5. ค่า Processing Fees 3% จะถูกบวกเข้าไปในทุกออเดอร์
6. หากท่านใดใช้อีเมลของ Hotmail กรุณาตรวจสอบ Junk mail เพราะอีเมลคอนเฟิร์มอาจถูกส่งเข้าไปในนั้น