เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของไรรัสโคโรนา (Covid-19) ยังอยู่ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ทางทีมงาน Active BKK Festival by Minere ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักวิ่งเป็นสำคัญ จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดงาน Active BKK Festival by Minere เป็นรูปแบบ Virtual Run – วิ่งที่ไหนก็ได้ โดยสามารถเลือกวันวิ่งได้ระหว่าง 9 สิงหาคม จนถึง 30 กันยายน
สำหรับท่านที่สมัครเข้ามาแล้ว สามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการสมัคร ได้ที่นี่

 

  • กติกา ต้องวิ่งให้ครบ 10km โดยสามารถวิ่ง 1 ครั้ง ให้ได้ 10km หรือวิ่ง 2 ครั้ง ครั้งละ 5km ให้ครบ 10km
  • มีรางวัลพิเศษสำหรับ 100 ท่านแรก ที่วิ่งได้ 50km ภายในระยะเวลา 7 วัน (โดยนับวันแรกที่ท่านเริ่มวิ่งเก็บระยะเป็นวันที่ 1)
  • ราคาค่าสมัคร แบบปกติ 400 บาท และแบบ VIP 650 บาท สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 22/07/63 ทุกๆการสมัครทางงานจะบริจาค 50 บาท ให้การกุศล (ทางงานจะแจ้งให้ทราบชื่อองค์กรอีกครั้งหนึ่ง)
  • ทำการวิ่งได้ทุกรูปแบบ ที่ไหนก็ได้ หรือบน treadmill ในฟิตเนสใช้ application ที่สามารถจับระยะการวิ่งได้ เช่น Garmin connect, Nike run, Runtastic, Endomondo หรือ application ในมือถือที่จับระยะได้ สามารถถ่ายรูปการจับระยะจาก treadmill ได้
  • ส่งผลการแข่งขันของท่านเข้ามาได้ที่ www.minereactivebkk.com
  • หลังจากตรวจสอบผลการแข่งขันแล้ว ทางงานจะจัดส่งเหรียญรางวัลในวันที่ 1 กันยายน, 15 กันยายน, 1 ตุลาคม, 15 ตุลาคม, และ 1 พฤศจิกายน